Bilgi Merkezi


MERAK ETTİKLERİNİZ
SIK SORULAN SORULAR

YİVSİZ AV TÜFEĞİ SATIN ALMA BELGESİ VE RUHSATNAMESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

- İKAMET EDİLEN MÜLKİ AMİRLİĞE (KAYMAKAMLIK MAKAMINA HİTABEN) DİLEKÇE
- DOKTOR RAPORU (AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDEN / SAĞLIK OCAĞI)
- 4 ADET FOTOĞRAF (BİYOMETRİK)
- YİVSİZ TÜFEK VERGİSİ (VERGİ DAİRESİNE 5 YILLIK YATIRILIR, TUTAR YILA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR)
- BAŞVURU SAHİPLERİ, VERGİ DAİRESİNDEN 6183 SAYILI KANUNUN 22/A MADDESİ KAPSAMINDA 5.000 TL'Yİ AŞAN TUTARDA VADESİ GEÇMİŞ BORCU OLUP OLMADIĞINI GÖSTERİR BELGE. (MÜRACAAT TARİHİ İTİBARİYLE EVRAK SON ONBEŞ İÇİNDE ALINMIŞ OLACAKTIR.)

(YENİLEMELERDE TÜFEKLER VE RUHSATNAMELER GETİRİLECEK)